Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 26.2.2015

1. Rekisterinpitäjä

Kymppikoira Ky, Saarenmaantie 393, 36200 Kangasala, p. 050 512 5020, Y-tunnus: 2465433-2

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Kymppikoira Ky:n omistajat

3. Rekisterin nimi

www.kymppikoira.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

www.kymppikoira.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi www.kymppikoira.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojaus

www.kymppikoira.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain Kymppikoira Ky:n omistajat.